طرح ثبت کشوری بیماری های قلبی و عروقی

با توجه به اجرای طرح ثبت کشوری بیماریهای قلبی عروقی ایران که در سطح ۱۶ استان کشور در حال اجرا می باشد و داده های ارزشمندی از ثبت بیماریهای آنژیوگرافی، PCI و STEMI در اختیار شبکه قرار گرفته است، کلیه محققین و علاقمندان به نگارش مقاله از این داده ها می توانند با دبیرخانه شبکه تماس گرفته و هماهنگی لازم را در این زمینه به عمل آورند.

اخبار مرتبط :